Sklep nieczynny do odwołania - internetowy i stacjonarny

Administratorem danych osobowych jest Sławomir Targosz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SŁAWOMIR TARGOSZ AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "SUPRO" F.H.U. SUPRO z siedzibą przy al. Beliny-Prażmowskiego 49a/1, 31-514 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasy wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki newslettera. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie określonym w RODO, prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych Administrator Danych Osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.